Jacob van Eyck Revisited

Op donderdag 24 augustus 2023 20u spelen Malgosia Fiebig (beiaard), Erik Bosgraaf (blokfluit) en Jorrit Tamminga (elektronica) een speciaal concert op en bij de Domtoren van Utrecht: Jacob van Eyck Revisited. Op het programma staan verschillende composities van Jacob van Eyck (1590-1657) en door hem geïnspireerde werken. Alle facetten die Jacob van Eyck zo bijzonder maakten komen aan bod: de beiaardier, blokfluitist, componist en klokkenstemmer. De beste luisterplaats is op het Domplein bij het Academiegebouw.

In de “Ouverture” zijn alle melodieën te horen die in het concert voorbij zullen komen. De “Passacaglia” is gebaseerd op de belangrijkste delen van een beiaardklok, die Jacob van Eyck zo feilloos kon horen. Verschillende barokdansen (allemande, courante) staan centraal in de “Van Eyck Suite” (Van Eyck nam verschillende dansmelodieën op in zijn “Der Fluyten Lust-hof”). Aangezien het concert plaatsvindt op de plek waar vroeger het schip van de Domkerk stond, mag een kerkmelodie niet ontbreken, vandaar “Psalm 118”. “Perfect Day” is aan het programma toegevoegd omdat dit in Madurodam uit de miniatuur Domtoren klinkt en omdat dit, zoals veel arrangementen van Van Eyck, een populaire melodie is. “Perfect Day” wordt gevolgd door “Wat Zalmen op den Avond doen” (“Wat zullen we ‘s avonds doen?”), Een deuntje dat Jacob van Eyck op zomeravonden speelde aan het einde van zijn optredens.

Programma:

Jacob van Eyck – Preludium [NVE 89]
Jorrit Tamminga – Ouverture ‘Dopqelgänger’ (recorder, carillon, electronics)
Jacob van Eyck – Engels Nachtegaeltje [NVE 28 & 115] (carillon, recorder)
Jorrit Tamminga – Passacaglia (recorder,, carillon, electronics)
Jacob van Eyck – Questa Dolce Sirena [NVE 130]
Jacob van Eyck – Fantasia & Echo [NVE 16] (recorder, carillon)
Jorrit Tamminga – Van Eyck Suite, deel 1 (carillon, electronics)
Jacob van Eyck – Psalm 118 [NVE 4] (recorder, carillon)
Jorrit Tamminga – Danse Macabre (recorder, carillon electronics)
Jacob van Eyck – Pavaen Lachrymæ [NVE 8] (carillon, recorder)
Lou Reed – Perfect Day (carillon)
Jacob van Eyck – Wat Zalmen op den Avond doen [NVE 52]

On Thursday, August 24, 8 p.m., Malgosia Fiebig (carillon), Erik Bosgraaf (recorder) and Jorrit Tamminga (electronics) will play a special concert on and near Utrecht’s Dom Tower: Jacob van Eyck Revisited. The program features several compositions by Jacob van Eyck (1590-1657) and works inspired by him. All facets that made Jacob van Eyck so special are featured: the carillonneur, recorder player, composer and bell tuner. The best listening spot is on the Dom Square near the Academy Building.

In the “Overture” all the melodies that will pass in the concert can be heard. The “Passacaglia” is based on the most important partials of a carillon bell, which Jacob van Eyck could hear so flawlessly. Various baroque dances (allemande, courante) are central to the “Van Eyck Suite” (Van Eyck included several dance tunes in his “Der Fluyten Lust-hof”). Since the concert takes place on the spot where the nave of the Dom Church used to stand, a church melody cannot be missing, hence “Psalm 118”. “Perfect Day” was added to the program because in Madurodam (a Dutch miniature park) this sounds from the miniature Dom tower, and because this, like many arrangements by Van Eyck, is a popular melody. “Perfect Day” is followed by “Wat Zalmen op den Avond doen” (“What shall we do in the evening?”), a tune which Jacob van Eyck would play on summer evenings at the close of his performances.